Tag Archive for češi v zahraničí

Češi v Americe

Žít v Americe. Tato krátká větička zněla většině lidí v bývalém Československu velmi lákavě. Amerika byla opředena legendami o rychlém zbohatnutí, o absolutní svobodě, divoké přírodě a odvážných lidech. Spousta odvážných Čechů se sklony k dobrodružství během 20.století do Ameriky emigrovala, dokonce tam vznikly celé komunity Čechů, z nichž nejslavnější je česká komunita v Chicagu. Českých komunit je v USA ale mnohem více.

 

Česká emigrace do USA

Češi emigrovali do USA v podstatě od objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. První velká vlna emigrace přišla během první světové války, druhá pak po druhé světové válce, kdy bylo Československo v zajetí komunismu. Češi emigrovali s vidinou lepšího života, svobody a lepších ekonomických podmínek. Faktem je, že emigrace je hlavně zpočátku velmi náročná, navíc pokud neznáte jazyk, obecně však platí, že většina emigrantů je se svou volbou spokojená. V roce 2000 žilo v USA více než 1,2 miliónu Čechů.

 

Proč se stěhovat do USA

Mnoho Čechů se stěhuje do Spojených států amerických, nejen aby vylepšili svou ekonomickou situaci, ale také aby získali nové zkušenosti a poznali jinou kulturu. Naučí se perfektně anglicky, osamostatní se a drží život ve svých rukou. Často se ve Spojených státech amerických cítí se svým způsobem života spokojenější a někdy zde zůstávají, i když přesáhnou úředně povolenou dobu k pobytu. Budoucí návrat do České republiky zásadně nevylučují, nicméně mnozí chtějí ve Spojených státech zůstat alespoň několik let.

 

Současný život Čechů v USA

Koncem devadesátých let se s příchodem nové generace změnila i tvář české Ameriky. Došlo k oživení krajanského života, vychází krajanský tisk, jsou udržovány krajanské webové stránky, pořádají se úspěšné krajanské akce. Jen budoucnost ukáže, nakolik je to změna trvalá. V současné době, kdy je možné bez problémů cestovat má emigrace jiný rozměr. Mladí lidé chtějí vyzkoušet život v cizině a Amerika je zajímavou volbou. Drtivá většina mladých však odchází „na zkušenou“ s tím, že se chtějí za pár let vrátit. S naspořenými penězy, s univerzitním titulem a hlavně se zkušenostmi. Otázkou však je, jak se po pár letech života v USA rozhodnou, jestli jim v té Americe nebude nakonec lépe než u nás.

 

 

Podívejte se například na tyto odkazy na zajímavé české webové stránky v USA:

 

Komunity Čechů v zahraničí

Češi jsou podnikavý národ a ve světě je potkáte opravdu všude. Většinou milují hory a cestování, ale dříve či později se zase vracejí domů. Přesto se po celém světě vytvořili různé komunity Čechů. Největší a nejslavnější české komunity jsou asi v Chicagu, v Londýně a v Austrálii. Komunity se začaly tvořit už před válkou a poté během komunistické vlády v bývalém Československu. Emigranti odcházeli často bez znalosti jazyka i bez majetku a vybírali si místa, kde už byly právě tyto komunity. Dnes už tam žijí ale další generace čecho-američanů, čecho-kanaďanů či čecho-australanů.

 

Pomohou vám Češi v zahraničí?

Hledáte-li práci v zahraničí nebo chcete pomoci do začátku, nabízí se možnost oslovit právě některou z těchto komunit. Obecně se však traduje, že krajani si příliš v zahraničí nepomáhají. Záleží na tom, na koho narazíte. Ale zkusit to můžete. Starší generace, které emigrovali ještě za komunistů, vám pomohou asi nejochotněji. Mladší „emigranti“ jsou opatrnější a často se cestujícím Čechům vyhýbají. Ale určitě je hlavní, jací jste a jak budete na krajany v zahraničí působit. Ať už na ně seženete email, telefon nebo je potkáte přímo v zahraničí. Záleží hlavně na vaší upřímnosti a otevřenosti.

 

Konkrétní české komunity ve světě

Jedete-li do světa bez dostatečného množství peněz a chcete cestování spojit i s prací, pak můžete uvažovat například o těchto místech, kde existují české nebo slovenské komunity:

 

  • USA – tady je velmi stará a zajímavá komunita Čechů v Chicagu
  • Kanada – starší generace Čechů se sdružuje v Torontu, mladší „rebelské jádro“ najdete ve Vancouveru, vstřícná slovenská komunita je v Calgary
  • Velká Británie – nejvíce Čechů je v Londýně, ale o organizované komunitě se asi nedá hovořit, navíc zde Češi nemají nejlepší pověst
  • Austrálie – hodně Čechů žije v okolí Adelaide, zajímavá česká farma je např na Cangaroo Islandu
  • Jihoafrická republika – menší česká komunita je ve vinařských krajích na severovýchod od Kapského města
  • Nový Zéland – oblíbená země Čechů, hodně jich žije v blízkosti sadů Hastings, Hawks Bay apod.

 

Hodně štěstí při cestování a hledání práce a zajímavých kontaktů kdekoliv na světě!