Tag Archive for důchod

Sociální dávky v EU

Tento článek by měl fungovat jako stručný přehled o tom, jak fungují sociální dávky v rámci Evropské unie. Každá země má svá vlastní pravidla, ale některé informace se dají zobecnit. V případě, že člověk v některé zemi odvádí pojištění, pak se na něj automaticky vztahují stejná práva a povinnosti, jako na ostatní občany dané země. To se týká zemí v rámci Evropské unie, a dále se to vztahuje i na Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

 

Základní pravidlo – nárok na dávky tam, kde žijeme a pracujeme

V rámci EU platí pravidlo, že sociální zabezpečení občanů se odvíjí od země, ve které člověk pracuje a odvádí sociální pojištění. A nezáleží na tom, jestli je občanem dané země. Například v Česku platí, že na sociální dávky má nárok ten, kdo má v ČR trvalé bydliště bez ohledu na národnost či státní občanství. Neplatí to u všech dávek, ale u většiny ano.

 

Nejčastější sociální dávky jsou dávky v nemoci, dávky v mateřství, dávky v invaliditě, dávky ve stáří, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky aj.

 

Na některé dávky v zahraničí nedosáhnete

Na některé dávky v EU nemusíte mít nárok. U některých typů dávek totiž platí různá omezení. Nejčastěji se jedná o tzv. nepříspěvkové dávky. Ty jsou většinou vypláceny lidem, jejichž důchod či příjem nedosahuje určité úrovně. Další pravidla Evropské unie o koordinaci sociálního zabezpečení se nevztahují na sociální a léčebnou pomoc. Poskytnutí těchto dávek většinou závisí na vaší finanční situaci.

 

Jakmile si v zahraničí najdete práci, a začnete v dané zemi odvádět pojištění, bude vám vznikat nárok na další dávky i v dané zemi. Platí zde ale různá další pravidla a podmínky – úřady sociálního zabezpečení vyhodnocují nárok na dávky podle řady různých kritérií. O tom, který stát bude považován za stát vašeho bydliště, se pak rozhoduje v příslušném správním řízení (může zde být například podmínka minimální odpracované doby apod.).

Současně ale platí, že i když nemáte dostatečné peněžní prostředky pro zajištění svých základních potřeb ani potřeb vaší rodiny, nemůže vás nikdo nutit opustit hostitelskou zemi, pokud můžete prokázat, že i nadále hledáte zaměstnání a máte reálnou šanci ho najít.

 

Nárok na německý důchod

Český důchod není zrovna vysoký, ale představa, že po 40 odpracovaných letech konečně vyrazíte cestovat po světě, je přesto lákavá. S českým důchodem však těžko proveditelná. Můžete se přestěhovat do Guatemaly a tam z českého důchodu v klidu žít, ale to není pro každého. Zajímavější je zajistit si vyšší důchod! Jednou z cest je práce v zahraničí, například v Německu. Musíte tam pracovat a platit na důchod minimálně jeden rok.

 

Žít v Česku a pobírat německý důchod

Vydělat si v Německu na bohatý důchod a pak si jej užívat v Česku je velmi lákavé. Jak na to? Musíte v Německu pracovat a tím pádem na důchod přispívat do německého sociálního systému minimálně jeden rok. Německý důchod vám poté bude přiznán podle německých právních předpisů – musíte získat potřebnou dobu pojištění (bude se přihlížet k době pojištění v Česku) a dosáhnout německého důchodového věku. Výše důchodu z Německa bude odpovídat v Německu získané délce doby pojištění. Přesné podmínky a pravidla, kdy je možné jít do důchodu se v jednotlivých zemí EU liší.

 

Do Německa můžete za prací jen dojíždět

Bydlíte-li poblíž německé hranice, můžete do Německa za prací dojíždět, platit sociální pojištění v Německu a poté pobírat i vysoký německý důchod. Druhou variantou je se do Německa za prací přestěhovat, žít tam a odpracovat si své roky na důchod přímo tam. Každopádně platí, že německý důchod si musíte vyjednat v Německu, český samozřejmě v Česku.

 

Pracujete-li ve více zemích, nárok na důchod se sčítá

Pracovali jste během své kariéry ve více zemích? Pakliže jste platili povinné pojištění na důchod ve více zemích a nesplnili tak podmínku o délce pojištění pro výplatu důchodů v žádné členské zemi EU, žádný problém. Platí, že délka pojištění na důchod v různých členských zemích EU se vám sčítá. V každé zemi však funguje systém vyplácení důchodů jinak. Je tak potřeba, aby se lidé na vznik nároku na důchod ptali přímo u příslušné instituce v zemi, kde pracovali a platili sociální pojištění.