Tag Archive for Německo

Studování v Německu

Studium v zahraničí je výbornou alternativou pro ty z nás, kteří chtějí nejen poznat nové prostředí, ale třeba se českým vzdělávacím systémem cítí lehce otráveni. Dnes už je možné okusit studentský život napříč takřka celým světem, záleží jen na finančních možnostech, či v případě stipendijních programů, studijních dovednostech aspirantů. Pro ty z nás, kteří netouží po exotických dálkách a kulturních odlišnostech, je ideální volbou náš západní soused. A to nejen kvůli oné kulturní a geografické blízkosti, ale především pro kvalitu svého vzdělávacího systému, který je naprosto správně zaměřený na budoucí uplatnění studentů. Studium v Německu má však svá jistá specifika, některá z nich se pokusím přiblížit a to nejen pro ty, kteří zvažují stěhování za studiem právě do SRN.

 

Němečtí profesoři bývají k zahraničním studentům vstřícní a leckdy odpustí nějakou tu pravopisnou chybičku, přesto je ale pro studium německé univerzity naprosto nezbytné ovládnout němčinu na slušné úrovni. Univerzity proto často nabízejí intenzívní jazykové programy. Ti společenštěji založení z nás se pak mohou hojně socializovat se svými německými vrstevníky, aby si svou němčinu vybrousili do kýžené podoby.

 

Neméně důležitou stránkou studentského života v Německu jsou též finance. Náklady na studium se v případě veřejných škol (a samozřejmě v závislosti na životním standardu studenta) pohybují v průměru okolo 500 – 600 € měsíčně, což může – a při stávajícím kurzu Eura vůči koruně o to více – představovat výrazný zásah do rodinných financí. Oproti studiu pražské vysoké školy v případě studenta pocházejícího např. z Moravy je to však menší rozdíl, než by se dalo očekávat.

 

Mateřská, rodičovská a přídavky na děti v Německu

V Německu funguje mateřská, rodičovský příspěvek, porodné i přídavky na děti trochu jinak než u nás. Vše je jasně dané a když splníte všechny podmínky, dávky vám budou pravidelně chodit na účet. Vždy musíte mít minimálně nájemní smlouvu a musíte v Německu platit sociální pojištění (nebo za vás váš zaměstnavatel).

 

Mateřská (Mutterschaftsgeld)

Mateřskou vyplácí zdravotní pojišťovna 6 týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu. Žádost můžete podat až 7 týdnů před porodem. Výše mateřské se počítá z posledních 13 týdnů platu. Maximálně můžete dostat 13 eur na den. Zbytek k platu je povinen doplatit zaměstnavatel. U nezaměstnaných je mateřská ve stejné výši jako přídavky v nezaměstnanosti.

 

Rodičovský příspěvek (Elterngeld)

Je vyplácen rodiči za předpokladu, že oba rodiče žijí s dítětem ve stejné domácnosti a sami je vychovávají. Rodiči je tato dávka vyplácena po dobu, po kterou nevykonává výdělečnou činnost více než 30 hodin týdně. Pobírat RP je možno max. 12 měsíců. Rodičovský příspěvek v zásadě nahrazuje 67% upraveného čistého příjmu. U osob s nízkým příjmem se sazba náhrady příjmu navyšuje na 100%. V absolutním vyjádření činí rodičovský příspěvek nejméně 300 EUR (bez ohledu na příjem) a nejvýše 1800 EUR za měsíc.

 

Přídavky na děti (Kindergeld)

Vyplácejí se na všechny děti do věku 18 let, v určitých případech až do 21 let. Přídavky na děti jsou přiznány pouze na základě písemné žádosti. Formulář žádosti lze obdržet na úřadu práce (u fondu rodinných přídavků). Více informací je k dispozici rovněž na internetové stránce www.familiekasse.de. Úřad práce (fond rodinných přídavků) hradí přídavky na určený bankovní účet v měsíci, za který je daný přídavek na dítě vyměřen. Všechny potřebné informace vám poskytne vaše zdravotní pojišťovna. Výše přídavků je pro 1., 2. dítě 184 euro měsíčně, za třetí 190 Euro, za každé další 215 Euro měsíčně (v roce 2014).

 

Porodné (Geburtsgeld)

Jednorázové porodné bylo v Německu zrušeno v roce 2003 a dnes se porodné nevyplácí.

 

 

Více informací najdete například na německém webu www.familien-wegweiser.de

Jak získat německé občanství?

Chcete-li získat německé občanství, musíte splnit několik podmínek. Musíte žít v Německu alespoň 8 let, musíte zvládnout jazykovou zkoušku, napsat test o znalosti Německa aj. Od roku 2014 můžete mít dvojí občanství – můžete získat německé občanství, aniž byste přišli o české občanství. V současné době se platí administrativní poplatek ze německé občanství ve výši 255 eur (platí pro rok 2015).

 

Podmínky pro získání německého občanství

 

 • 8 let pobytu v Německu – čas se počítá od přihlášení k pobytu v Německu
 • znalost německého jazyka – znalost němčiny musíte dokázat splněním jazykové zkoušky B1
 • test pro získání občanství – musíte zvládnout test (Einburgerungstest), který zahrnuje témata jako německá historie, politika, EU, zeměpis, zákony, vojenská služba aj. – celkem je 310 otázek, které můžete předem nastudovat, v testu dostanete 33 otázek a 17 musí být správně (test se píše v místní Volkshochschule, poplatek 25 eur)
 • čistý trestní rejstřík – případně jen drobné prohřešky

 

Mezi další podmínky patří, že musíte souhlasit s německou ústavou. Kompletní podmínky najdete na webu www.muenchen.de. Tady vám navíc zdarma poradí a dají veškeré potřebné informace. Pro Českou republiku je prostředníkem Velvyslanectví SRN (www.prag.diplo.de).

 

Dvojí občanství

Jestliže jste Češi, ale máte německé občanství, tak platí, že si od počátku roku 2014 můžete zažádat zpět o české občanství a zároveň si ponechat německé občanství. Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství České republiky).

 

U dětí platí, že dítě narozené v Německu nezískává automaticky německé občanství. Získá občanství po svých rodičích. Pokud později alespoň jeden rodič získá německé občanství, dítě ho získává také. Děti s dvěma pasy (narozené v Německu od 20.12.1993) si mohou ponechat obě občanství. Podmínkou je, že do 21 let stráví v Německu minimálně 8 let života nebo chodí 6 let do školy nebo zde získají německé vzdělání.

 

Pro více informací se podívejte např. na tento web www.nemci.euweb.cz

 

Nárok na německý důchod

Český důchod není zrovna vysoký, ale představa, že po 40 odpracovaných letech konečně vyrazíte cestovat po světě, je přesto lákavá. S českým důchodem však těžko proveditelná. Můžete se přestěhovat do Guatemaly a tam z českého důchodu v klidu žít, ale to není pro každého. Zajímavější je zajistit si vyšší důchod! Jednou z cest je práce v zahraničí, například v Německu. Musíte tam pracovat a platit na důchod minimálně jeden rok.

 

Žít v Česku a pobírat německý důchod

Vydělat si v Německu na bohatý důchod a pak si jej užívat v Česku je velmi lákavé. Jak na to? Musíte v Německu pracovat a tím pádem na důchod přispívat do německého sociálního systému minimálně jeden rok. Německý důchod vám poté bude přiznán podle německých právních předpisů – musíte získat potřebnou dobu pojištění (bude se přihlížet k době pojištění v Česku) a dosáhnout německého důchodového věku. Výše důchodu z Německa bude odpovídat v Německu získané délce doby pojištění. Přesné podmínky a pravidla, kdy je možné jít do důchodu se v jednotlivých zemí EU liší.

 

Do Německa můžete za prací jen dojíždět

Bydlíte-li poblíž německé hranice, můžete do Německa za prací dojíždět, platit sociální pojištění v Německu a poté pobírat i vysoký německý důchod. Druhou variantou je se do Německa za prací přestěhovat, žít tam a odpracovat si své roky na důchod přímo tam. Každopádně platí, že německý důchod si musíte vyjednat v Německu, český samozřejmě v Česku.

 

Pracujete-li ve více zemích, nárok na důchod se sčítá

Pracovali jste během své kariéry ve více zemích? Pakliže jste platili povinné pojištění na důchod ve více zemích a nesplnili tak podmínku o délce pojištění pro výplatu důchodů v žádné členské zemi EU, žádný problém. Platí, že délka pojištění na důchod v různých členských zemích EU se vám sčítá. V každé zemi však funguje systém vyplácení důchodů jinak. Je tak potřeba, aby se lidé na vznik nároku na důchod ptali přímo u příslušné instituce v zemi, kde pracovali a platili sociální pojištění.

Životní náklady v Německu

Kromě toho, že jsou v Německu až několikanásobně vyšší platy, platí také, že jsou vyšší náklady na bydlení, jídlo i služby. Obecně však platí, že jsou ceny v Německu v evropském průměru. Některé zboží je dokonce levnější, ale většinou je všechno dražší. Minimální náklady, které má každý člověk, který přijíždí do Německa, se pohybují kolem 600 – 800 euro měsíčně (bydlení, strava, doprava a zábava). Tato částka se dá samozřejmě snížit různými způsoby. To už je na každém zvlášť.

 

Východ je levnější než západ

Obecně platí, že východní spolkové země jsou výrazně levnější než západní spolkové země. Mezi nejlevnější města vůbec se řadí Drážďany či Lipsko. Naopak suverénně nejdražší je Mnichov. Následují velká města jako Hamburk, Frankfurt nebo Kolín nad Rýnem. Tento rozdíl mezi východem a západem se projevuje také v platech, takže ve výsledku je životní standard podobný. Budete-li žít skromě, pracovat a šetřit, ušetříte bez problémů alespoň 500 eur měsíčně.

 

Největší rozdíl: restaurace, bydlení a služby

Restaurace a obecně služby jsou nejdražší. Zde počítejte s několikanásobnými cenami. Pivo stojí minimálně 3 eura (a to ještě malé), káva 2,5 eura, a za oběd se pod 10 eur nedostanete. Chcete-li se pronajmout pokoj ve sdíleném bytě, což je nejlevnější varianta, počítejte s nákladem 250 – 400 eur. Je to velké rozpětí, ale ukazuje právě rozdíl mezi Mnichovem a Drážďany. Ceny potravin v supermaketech jsou většinou dražší jen minimálně.

 

Níže uvádíme několik příkladů průměrných cen jednotlivých komodit:

 

 • chleba                    1,5 – 3 eura
 • 1kg jablek              2 eura
 • litr mléka                1,5 eura
 • 1kg brambor           1 euro
 • pivo v restauraci     3 eura
 • oběd v restauraci    10 euro
 • lístek do kina          10 euro

 

Ceny jsou spíše orientační. Celkové životní náklady se dají snížit, ale možná ještě důležitější je uvažovat tak, abyste zvýšili své příjmy. Jedete-li si do Německa vydělat, mělo by se vám to povést kombinací pracovní píle a přiměřené šetrnosti. Hodně štěstí v Německu.

 

Bydlení v Německu

Stěhujete-li se do Německa za prací, nejspíše si budete hledat nájem. Koupit si totiž v Německu byt či dům je velmi nákladná záležitost, ke které většinou dochází až po několika letech života v Německu. Zajímavé je, že více než polovina samotných Němců žije v podnájmu. Ceny pronájmů se výrazně liší dle oblasti, kde žijete. Například v Mnichově jsou nájmy až dvakrát dražší než v Berlíně.

 

Kde podnájem hledat

Nejčastější cestou, jak si najít podnájem je hledat na internetu. Obecné weby s nabídkou podnájmů jsou například: www.zwischenmiete.de, www.joe-list.de, www.immowelt.de nebo www.city-wohnen.de.

 

Další webové stránky se specializují na studentské byty a sdílené podnájmy, kde žijete s dalšími lidmi, což je dnes v Německu běžné a velmi populární: www.studenten-wohnung.de, www.wg-gesucht.de nebo www.studentenwg.de

 

Inzeráty nabízející podnájem můžete také hledat v časopisech a novinách nebo přímo na univerzitách a kolejích, kde jsou vylepeny nabídky na místních nástěnkách stejně jako to funguje v České republice.

 

Nájemní smlouva

Nájemní smlouvu budete nutně potřebovat pro komunikaci s německými úřady a mnohdy i při hledání práce. Ve smlouvě musí být uvedena doba podnájmu a hlavně cena podnájmu včetně nákladů na energie, vodu apod. Nájemní smlouvu budete také potřebovat při vyřizování „přihlášení k pobytu (Meldebestatigung)“. Výpověď z nájmu je podobná jako v Česku, mají k ní právo jak pronajímatel, tak nájemce. Klasická výpovědní lhůta jsou 3 měsíce.

 

Povinné přihlášení k pobytu – Meldebestatung

Jestliže chcete zůstat v Německu déle než 3 měsíce, máte povinnost se po svém příjezdu nahlásit na úřad pro přihlašování obyvatel. Udělejte to až tehdy, když budete mít zajištěno trvalé bydlení a v ruce nájemní smlouvu. Doklad o přihlášení k pobytu budete například potřebovat při zakládání bankovního účtu. Pro přihlášení potřebujete tyto dokumenty:

 

 • občanský průkaz nebo pas
 • nájemní smlouva nebo kupní smlouva
 • vyplněný přihlašovací formulář (Anmeldeformular)
 • občanské průkazy či rodné listy dětí, které se stěhují s vámi
 • oddací list

 

Hodně štěstí v Německu!

O jakou práci je v Německu zájem?

Hledáte-li v Německu práci, nejlepší je zacílit na takovou práci, kterou máte rádi. A také se kterou máte zkušenosti. Můžete-li své zkušenosti a vzdělání v oboru doložit, máte šanci vydělat si výrazně více. V Německu se nejvíce cení zruční a spolehliví řemeslníci, kteří umějí německy. Ale seženete práci i bez kvalifikace a dokonce i bez znalosti jazyka – v hotelnictví, ve stavebnictví nebo v gastronomii. Každopádně se doporučuje se německy alespoň začít učit. Abyste se o sebe v Německu mohli sami lépe postarat a najít si co nejlepší práci.

 

Hotelnictví a gastronomie

Častou pracovní pozicí, kterou sami němci příliš nevyhledávají, je práce pokojské. Není sice nejlépe placená (od 7 euro na hodinu), ale dostanete občas spropitné nebo stravování a ubytování zdarma. A nemusíte ani umět nejlépe německy. Práci jednoduše najdete také v některém hotelu či restauraci, ať už jako kuchař, barman nebo číšnice. Sami si vyberte místo, kde byste chtěli v Německu pracovat a hotely přímo emailem oslovte. Hlavně před hlavní letní sezónou nabírají pracovníky velmi často.

 

Stavebnictví

Ve stavebnictví pracuje v Německu nejvíce Čechů. Práce je to často náročná, někde placená lépe jinde hůře. V Německu také působí spousta českých pracovních part, takže v podstatě ani nemusíte umět německy. Budete tak ale závislí na jiných Češích, takže počítejte s nižším výdělkem. Hledají se tesaři, zedníci, betonáři i nekvalifikovaní pomocníci. Platy začínají na 8 eurech na hodinu, ale máte-li zkušenosti, neměli byste dostat méně než 10 eur na hodinu.

 

Sezónní práce

Chcete-li si v Německu vydělávat třeba jen o prázdninách, ideální je oslovit hotely, kempy či zemědělce. V zimě pak zimní lyžařská střediska. Na pomocné práce bez kvalifikace jsou sezónní pracovníci vždy vítáni. Na některé pozice hledají v Německu dokonce přímo Čechy, podívejte se tady  https://portal.mpsv.cz/eures/prace/nemecko

Na webu českého Ministerstva práce jsou dokonce kontakty přímo na německé zaměstnavatele, kteří hledají sezónní pracovníky. Podívejte se na https://portal.mpsv.cz/eures/prace/sezona

 

Ekofarmy a dobrovolnické práce

Zajímavou možností, kde nejde ani tak o peníze jsou biofarmy a dobrovolnické práce. Často se zde pracuje jen za stravu a ubytování, ale spoustu se toho naučíte. Navíc se běžně pracuje třeba jen 6 hodin denně, poznáte zajímavé lidi a hlavně vše o ekologickém farmaření či ekostavbách. Veškeré dobrovolnické práce mají obrovskou morální hodnotu a nabízejí mnohdy více, než si můžete koupit za peníze. Vyzkoušejte to!

Au-pair v Německu

Au-pair je mezinárodní program, který zprostředkovává mladým lidem život v německé rodině. Je to ideální způsob, jak se naučit výborně německy hlavně na komunikativní úrovni. Jako au-pair se pomáháte starat o jedno či více dětí v rodině, dostáváte slušné kapesné, máte prostor pro návštěvu jazykových kurzů a dokonce i placenou dovolenou. Délka pobytu je většinou minimálně 6 měsíců, standardně jeden rok. Abyste mohli dělat v Německu au-pair, musíte umět už od začátku německy alespoň na mírně pokročilé úrovni. Tedy tak, abyste se s rodinou domluvili přes Skype či přes telefon.

 

Typické znaky a podmínky au-pair v Německu

 

 • věk 18-30 let – chlapci i dívky
 • pracovní doba je cca 30h týdně – práce zahrnuje hlídání dětí přes den, příprava dětí do školy, doprovod do kroužků, občasný večerní babysitting, lehká pomoc v domácnosti apod.
 • nejlevnější možnost kvalitní výuky německého jazyka, kde zároveň získáte velmi cenné životní zkušenosti ze života v cizině
 • práce s dětmi je často náročná, ale zároveň je to velká radost
 • návštěva Česka je běžná přes Vánoční svátky a v podstatě kdykoliv se s rodinou dohodnete – platí, že při ročním pobytu máte nárok na 4 týdny placené dovolené
 • povolení k pobytu si vyřídíte po příjezdu do Německa na příslušném úřadě, rodina vám s tím určitě pomůže
 • volný čas je zaručen po splnění dohodnutých úkolů, běžně pracujete 5-6 hodin denně

 

Co vám poskytne rodina?

Rodina vám zajistí stravu, vlastní pokoj (většinou s internetovým připojením), kapesné minimálně 260 Eur na měsíc (mnohdy více), možnost navštěvovat jazykové kurzy, na které vám přispěje, zaplatí vám pojištění, zaručí minimálně jeden den úplného volna týdně, přispěje vám na dopravu. Hodně záleží na vztahu, jaký si s rodinou vytvoříte. Když si sednete, budete si celý rok maximálně užívat a rodina vás bude podporovat. Tak je to ve většině případů, protože rodiny, které si berou domů au-pair studenty, jsou otevřené a příjemné.

 

Jak se přihlásit?

Na internetu najdete české agentury, které zprostředkovávají au-pair v Německu. Podívejte se na ně, porovnejte jejich podmínky a kontaktujte je. Níže uvádíme několik odkazů. Máte-li rádi děti a němčinu, au-pair v Německu je ideální zkušenost!

 

http://www.aupair-nemecko.cz

http://www.pracovnipobyty.cz/au-pair/nemecko/au-pair-nemecko/index.html

http://www.nazkusenou.cz/au-pair-v-nemecku-a8.html

 

Uznává se v Německu české studium

Po vstupu do Evropské unie je obecně snaha zjednodušit uznávání titulů a vystudovaných škol. V Německu i v Česku je podobný studijní systém. Gymnázia i většina středních škol jsou zakončena maturitou. Na státních i na soukromých školách je vysokoškolské studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajovou bakalářské či diplomové práce. Jestliže jste studovali na škole, která je akreditována Ministerstvem školství, s uznáním nebudete mít problém v Německu ani jinde v rámci EU.

 

Ano. Maturita i tituly se uznávají

Maturita se uznává bez problémů. Tituly z univerzit se běžně uznávají také. To stejné platí pro mezinárodně uznávané jazykové zkoušky apod. Pokud chcete například pokračovat ve vzdělávání na území Německa, neměli byste mít s potvrzením v Česku dosaženého vzdělání žádný problém. Kromě samotných titulů a dokončených škol je potřeba také umět slušně německy. Někdy je však potřeba zodpovědět a dokázat některé otázky, které mohou v Německu při uznávání titulu požadovat.

 

Před uznáním titulu ověření informací

Německé instituce, které o uznání rozhodují, často chtějí od žadatele nebo přímo od českého ministerstva školství ověřit některé informace. Nejčastěji se jedná o tyto informace:

 

 • akreditovaná škola? – zjišťují, jestli byl daný studijní program akreditovaný, tedy uznaný českým ministerstvem školství
 • česká škola? – ověřují, jestli se jednalo o českou nebo zahraniční školu
 • bakalářské nebo magisterské studium? – instituce si také ověřují, zda byl dosažený titul udělen po ukončení bakalářského nebo magisterského studia
 • jak dlouho se studuje?– někdy se také zajímají o to, jaká je standardní doba studia daného studijního programu

 

Uznávání kvalifikací

Kromě uznávání titulů a studia se v Německu také uznávají profesní kvalifikace. Toto uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností, které se dokazují dokladem o vzdělání a přípravě. Kvalifikace může být doložena také dokladem o faktickém výkonu dané činnosti. Výsledkem je pak certifikát či potvrzení toho, že je daná osoba oprávněna a schopna vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.

 

Hodně štěstí pro život v Německu!

 

Studium v Německu

Německo není na první pohled pro mladé studenty až tak atraktivní země. Španělsko, Skandinávie, Turecko, USA či třeba Jižní Amerika zní mnohem zajímavěji. Ale opravdu jen na první pohled. Výše zmíněné země nabízejí nádhernou přírodu, nádech exotiky i hřejivé slunce. Německo nabízí kvalitní vzdělání a základ pro velmi dobré uplatnění v daném oboru. Každý student si musí zvolit, čemu dává přednost. Přestože jsou obě cesty zajímavé, cílevědomí studenti míří do Německa.

 

Erasmus – výměnný pobyt na jeden semestr

Velmi častou variantou, jak si levně a jednoduše vyzkoušet život a studium v Německu je program Erasmus. Jedná se o evropský program výměnných studijních pobytů. Student musí splnit na své univerzitě určitá kritéria, vybere si školu v zahraničí a většinou se na jeden semestr přestěhuje do vybraného města. Tam na spřízněné univerzitě studuje (nejčastěji v angličtině) a skládá zkoušky, které se mu poté započítají na domovské škole. Je to jednoduchý systém, kde studenti poznají život v cizí zemi se vším všudy.

 

Univerzita minimálně na 3 roky

Další možností, jak studovat v Německu, je přihlásit se přímo na jednu z tamních univerzit. Na výběr jich máte spousty. Stačí jen splnit podmínky k přijetí a můžete pilovat svou němčinu. Výhodou oproti jiným zemím je fakt, že Německo máme my Češi takříkajíc za humny. Systém studia je většinou podobný jako u nás, tedy základní tříletý bakalářský obor a potom navazující magisterské studium. Jen kvalita a také nároky jsou obecně vyšší. Díky tomu se zvyšuje i šance následného kvalitního uplatnění.

 

Proč studovat v Německu

Důvodů pro studium v Německu a v zahraničí obecně je spousta. Vybíráme zde čtyři stěžejní důvody, díky nimž se studovat v Německu určitě vyplatí:

 

 • němčina – naučíte se světový jazyk
 • kontakty – získáte důležité kontakty, které vám časem mohou pomoci sehnat práci, jakou si představujete
 • kvalitní vzdělání – německé školy nabízejí obecně velmi dobré vzdělání a připraví absolventy na praktický život
 • postavit se na vlastní nohy – život v zahraničí vám pomůže se brzy postavit na vlastní nohy, motivuje vás a vy se budete neustále učit nejen ve škole

 

Studium v Německu je určitě krok správným směrem. Můžete jen získat. Není to však úplně jednoduché, ale budete-li opravdu chtít, zvládnete to. Hodně štěstí!