Mezinárodní stěhování vozem či zasláním

Stěhujete-li se do zahraničí či ze zahraničí, nejspíše využijete služeb profesionální stěhovací firmy. Velké stěhovací firmy nabízí mezinárodní stěhování dvěma způsoby. Buď vás přestěhují přímo vlastním stěhovacím vozem tak, že řekněme v Praze vaše věci naloží a v Bruselu vyloží. Nebo bude spolupracovat s jinými zasilatelskými firmami (např. s DHL) a převoz vašich věcí jen zajistí. Logicky je druhá varianta […]