Cestování se psem do zahraničí

Se vstupem do Evropské unie a se zvyšující se životní úrovní se mobilita občanů České republiky usnadnila, nyní cestuje více lidí než dříve. Posledním trendem současných majitelů psů a jiného drobného zvířectva je trávit více času se svým mazlíčkem, a to i během zahraničních cest. Cestování za hranice našeho státu ovšem není možné bez opatření ze strany vlastníka psa, a to např. i při cestě ke známým na Slovensko. Byla by škoda, kdyby neznalost legislativy vedla k nepříjemnostem při hraniční kontrole nebo by naopak odradila majitele od společné dovolené se svým čtyřnohým přítelem. Tento článek Vám umožní zodpovědně se připravit podle aktuálních právních předpisů, tak aby v době dovolených mohli cestovat beze strachu. Upozorňujeme však, že pro cesty za účelem výstav a kynologických soutěží je nutno řídit se nejen platnou legislativou, ale také splňovat požadavky dané organizátory těchto akcí.

Cestování po Evropské unii

Cestování se psy v rámci Evropské unie, podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 988/2003 je od roku 2004 možné přepravovat do zahraničí pouze jednoznačně identifikovatelné zvíře s platným pasem a kryté očkováním proti vzteklině. Nařízení platí i pro převoz koček a fretek. Tyto podmínky platí i pro dovoz těchto zvířat do České republiky a pro převoz z a do některých nečlenských států EU (Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán).

Jako první je vždy označení psa, které je možno provést dvěma možnými způsoby: tetováním nebo implantací mikročipu, tyto čísla se zaznamenají do „psího“ pasu. Tetování provádí obvykle soukromý veterinární lékař a musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení se dají použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem. Mikročipem (nikoliv tedy tetováním) musí být označena také zvířata cestující z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty.

Druhým krokem je koupě pasu zvířete v zájmovém chovu. Tento pas je jednotný doklad, který platí v členských státech Evropské unie. Každý pas je označen unikátním kódem země (příklad: Česká republika -> CZ) a číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR a jeho cena se pohybuje kolem 200 Kč. Použití jiného dokladu není možné. Často si lidé mylně myslí, že k cestě do zahraničí postačí jakýkoliv očkovací průkaz označený jako mezinárodní. Opravdu použitelný je jen oficiální pas se znakem EU. Je výhodou, že pas lze používat jako očkovací průkaz. Nejlepší cestou tedy je vystavit cestovní pas již při prvním očkování štěňat, neboť změnit jméno majitele v pasu lze bez problémů. Pas se dá získat u soukromého veterinárního lékaře schváleného a registrovaného krajskou veterinární správou.

Přepravovaní psi musí být očkovaní proti vzteklině od 3 měsíců stáří. Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou cestovat pouze v případě, pokud jsou provázena pasem a pobývala od narození na stejném místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, a Polsko nedovolují přepravu mláďat mladších 3 měsíců na své území. Při přepravě psů a koček z ČR do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty není možno cestovat s neočkovanými zvířaty mladšími 3 měsíců bez udělení speciální výjimky. Navíc je u všech jedinců vyžadováno sérologické vyšetření krve na vzteklinu (některé státy včetně VB vyžadují toto vyšetření absolvovat minimálně 6 měsíců před cestou). Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud je v krvi detekováno dostatečné množství protilátek proti vzteklině a pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Je důležité upozornit, že mladí, zatím pouze 1x vakcinovaní psi, si ne vždy vytvoří dostatečnou hladinu protilátek. Je tedy rozumnější psa nejprve přeočkovat a teprve pak nechat provést vyšetření. Velká Británie a Irsko vyžadují a důsledně kontrolují následující časový postup. Zvíře musí být nejprve označeno mikročipem, poté vakcinováno a poté mu musí být odebraná krev. Při jiném postupu nebude majitel se psem do těchto zemí vpuštěn.

Členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Cestování se zvířaty z České republiky do Finska, Irska, Kypru, Malty, Švédska a Velké Británie je např. podmíněno ošetřením proti echinokokóze a klíšťatům, a to ve stanovené lhůtě před cestou. Nejdelší lhůta platí pro Finsko, které vyžaduje ošetření proti echinokokóze max. 30 dní před cestou, avšak některé státy vyžadují vyšetření absolvovat 24 hodin před cestou. Do Velké Británie je navíc při použití letecké dopravy možno cestovat jen společnostmi s oprávněním pro přepravu zvířat.

Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení. Při běžných cestách do zahraničí, jejichž účelem není obchod s přepravovaným psem, však není klinické vyšetření vyžadováno.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí zemí. Vzhledem k množství států nebudou vyjmenována pravidla cestování do jednotlivých zemí. Tyto informace lze vyhledat na stránkách zastupitelských úřadů konkrétních zemí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..